Thailand Ranking

Men

 รายการ 

Rank Time name Team name Year Event Date RT Points
1 00:25.34 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เทศบาลนครตรัง 45 Southern Swimming แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 14-15 ต.ค. 60 - -
2 00:25.37 จิรภัทร ริมประนาม ม.เกษมบัณฑิต 42 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
3 00:25.40 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เทศบาลนครตรัง 45 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
4 00:25.45 พีรพัฒน์ พันธุ์ดี Sportsmanship 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
5 00:25.48 โรเบิร์ต มาร์ติน ภูเก็ต 44 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
6 00:25.51 ธีรภพ หอมดอก ม.เกษมบัณฑิต 38 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
7 00:25.57 ศุภกร โชติกุล ม.เกษมบัณฑิต 41 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
8 00:25.59 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ตรัง 45 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
9 00:25.62 นิธิกรณ์ เวชไชโย วิสุทธารมณ์ 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
10 00:25.71 นรังค์ พรสิริภร สาธิตปทุมวัน 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
11 00:25.72 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ เทศบาลนครตรัง 45 กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 8-10 ก.ค. 60 - -
12 00:25.74 ณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ 43 ผลการแข่งขันคัดเยาวชนภาค 3 4 พ.ย. 60 - -
13 00:25.77 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ Tiger Swimming club 45 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
14 00:25.89 กฤตภาส ศรีเจริญบุญ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 39 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
15 00:25.90 ลภน สุวรรณภิรมย์ บางกะปิ 42 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
16 00:25.96 จีระยุ โพธิ์คำ BCCSC 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
17 00:25.96 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ Tiger Swimming club 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
18 00:25.99 สิทธิเขตต์ ขันบุญ Sportsmanship 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
19 00:26.04 ณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ ว่ายน้ำศรีสะเกษ 43 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
20 00:26.06 สิทธิเขตต์ ขันบุญ Sportsmanship 44 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
21 00:26.09 ณัฐพล เกษโกศล ม.เกษมบัณฑิต 41 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
22 00:26.12 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ Tiger Swimming club 45 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
23 00:26.21 ชัยพร นิธิธรรมกร ศรีธรรมราชศึกษา 40 กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 8-10 ก.ค. 60 - -
24 00:26.22 ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ ราชนาวี(สงขลา) 43 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
25 00:26.25 อภิวัฒน์ รอดเทียน 46 ผลการแข่งขันคัดเยาวชนภาค 3 4 พ.ย. 60 - -
26 00:26.26 ธนา จารุสินธุ์ชัย BCCSC 42 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
27 00:26.27 อารยะ ภูมิจิตอมร Central Air Swimming 39 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2-3 ก.ย. 60 - -
28 00:26.32 จิตรภณ ถาวราภา ตะกั่วป่าเสนานุกูล 43 TACOLA CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 6 5-6 ส.ค. 2560 - -
29 00:26.32 กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ ธ.ก.ส. สุรินทร์ 44 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
30 00:26.33 ชยพัทธ์ สิงหชาญ ไทยคริสเตียน 44 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
31 00:26.33 จีระยุ โพธิ์คำ BCCSC 44 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
32 00:26.34 โรเบิร์ต มาร์ติน ต่อวัยนครภูเก็ต 44 การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ครั้งที่ 8 22-23 เม.ย. 60 - -
33 00:26.36 กฤติยา แก่นทอง ว่ายน้ำท.นครศรีธรรมราช 45 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
34 00:26.36 ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ Sportsmanship 46 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
35 00:26.37 ศรัณย์ ปริหา กีฬากทม. 42 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
36 00:26.39 ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ สงขลา 43 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
37 00:26.40 ณัฐพงศ์ ทิพย์เสถียร ม.เกษมบัณฑิต 39 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
38 00:26.45 สิรวิชญ์ ทองคำ กระบี่ 43 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
39 00:26.46 ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ เพชรเกษม3 43 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
40 00:26.47 เขมวัฒน์ รามศิริ ว่ายน้ำสิงห์ 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
41 00:26.47 ปัญญาวีร์ สนทนา ทหารอากาศ 35 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
42 00:26.50 ภูริลาภ เทียนน้อย ว่ายน้ำม.รังสิต 41 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
43 00:26.50 ปวริศ กฤษฎานนท์ ศวมธ. 40 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
44 00:26.50 กิติธนากร ประเสริฐวัฒนากร อัสสัมชัญสมุทรฯ 43 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2-3 ก.ย. 60 - -
45 00:26.54 ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว เทศบาลเมืองสตูล 44 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
46 00:26.55 อภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว ว่ายน้ำม.รังสิต 39 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
47 00:26.62 ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว เทศบาลเมืองสตูล 44 Southern Swimming แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 14-15 ต.ค. 60 - -
48 00:26.62 กิตติธัช วิชัยธรรม 44 ผลการแข่งขันคัดเยาวชนภาค 3 4 พ.ย. 60 - -
49 00:26.62 ชยรพ คำไอ่ Surin Swim 42 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
50 00:26.66 กฤติยา แก่นทอง ว่ายน้ำท.นครศรีธรรมราช 45 กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 8-10 ก.ค. 60 - -
51 00:26.66 ชยพัทธ์ สิงหชาญ ไทยคริสเตียน 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
52 00:26.68 KENSHIN MIZUSHIMA ว่ายน้ำอัสสัมฯศรีราชา 44 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
53 00:26.70 ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ ราชนาวี(สงขลา) 43 กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2560 8-10 ก.ค. 60 - -
54 00:26.70 กฤติยา แก่นทอง ว่ายน้ำท.นครศรีธรรมราช 45 Southern Swimming แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 14-15 ต.ค. 60 - -
55 00:26.70 กษิดิศ นุวงษ์ ว่ายน้ำอัสสัมฯศรีราชา 46 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
56 00:26.76 ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศน์ศิริ ศวมธ. 45 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
57 00:26.76 พงศ์พิสุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ทหารอากาศ 32 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
58 00:26.76 วชิรวิทย์ อินทร์ชู KIM-Swimming 46 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2-3 ก.ย. 60 - -
59 00:26.78 พิชญุตม์ ผณินทรารักษ์ เพชรเกษม3 43 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
60 00:26.78 ณฐกร ภักดีนอก ศวมธ. 45 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
61 00:26.79 อภิวัฒน์ รอดเทียน ว่ายน้ำอุบล 46 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
62 00:26.81 พิชญุตม์ กวยรักษา นาคประสิทธิ์ 47 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
63 00:26.84 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ RSSC 43 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
64 00:26.84 ทักษิณ เดชสโร ติณสูลานนท์ 43 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
65 00:26.88 กฤติยา แก่นทอง นครศรีธรรมราช 45 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
66 00:26.90 ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ Sportsmanship 46 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
67 00:26.92 กวิเชษฐ์ กลั่นเรืองแสง พระแม่มารี 43 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
68 00:26.94 ธิติพล เฟื่องน้อย ม.เกษมบัณฑิต 43 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
69 00:26.94 ธนนชัย จันทร์รักษา นาคประสิทธิ์ 44 Satthasamuth Swimming cup ครั้งที่ 1 29-30 เม.ย. 60 - -
70 00:26.96 ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์ เพชรเกษม3 46 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
71 00:26.96 ชนาธิป บรรจงสิน สตรีวิทยา2 43 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2-3 ก.ย. 60 - -
72 00:26.97 นฤสรณ์ ถือกล้า กีฬากทม. 42 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
73 00:26.97 สิรวิชญ์ คิ้วศิริ แก้วเจ้าจอม 44 Satthasamuth Swimming cup ครั้งที่ 1 29-30 เม.ย. 60 - -
74 00:26.97 ทักษิณ เดชสโร ติณสูลานนท์ 43 Southern Swimming แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 14-15 ต.ค. 60 - -
75 00:26.97 ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว สตูล 44 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
76 00:26.97 ปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง ว่ายน้ำกกท. 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
77 00:26.98 จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ เทศบาลนครตรัง 44 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
78 00:26.98 ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ เพชรเกษม3 43 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
79 00:26.99 ณภัทร พรมรักษ์ ศวมธ. 43 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
80 00:26.99 กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล ศวมธ. 46 ACT SWIMMING CHAMPTIONSHIP ครั้งที่ 9 21-22 ต.ค. 60 - -
81 00:27.00 กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ ธ.ก.ส. สุรินทร์ 44 THE MALL KORAT SWIMMING CHAMPION SHIP 2017 21-23 ต.ค. 60 - -
82 00:27.01 สุชาพงศ์ วงศาเสถียร ไทยคริสเตียน 46 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
83 00:27.05 ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศน์ศิริ ศวมธ. 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
84 00:27.06 พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี สาธิตปทุมวัน 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
85 00:27.10 ธรรมพร พูลศรี ภูเก็ต 44 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
86 00:27.11 จิรายุ เพียรประเสริฐ BCCSC 45 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
87 00:27.12 กษิดิศ นุวงษ์ ร.ร.อัสสัมศรีราชา 46 การแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ระยอง แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 17-18 มิ.ย. 60 - -
88 00:27.12 ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ อนุบาลนครราชสีมา 46 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
89 00:27.13 มานิตา เสถียรโชควิศาล 47 ผลการแข่งขันคัดเยาวชนภาค 3 4 พ.ย. 60 - -
90 00:27.15 ชนาธิป อุดมทวี ว่ายน้ำมหิศร 43 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
91 00:27.18 วชิรวิทย์ อินทร์ชู KIM-Swimming 46 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -
92 00:27.19 ณัฐนันท์ โพธิ์งาม ว่ายน้ำโคราช 38 THE MALL KORAT SWIMMING CHAMPION SHIP 2017 21-23 ต.ค. 60 - -
93 00:27.19 นคินทร์ วรชิน 45 ผลการแข่งขันคัดเยาวชนภาค 3 4 พ.ย. 60 - -
94 00:27.20 ภูมพุฒิ เรืองสะอาด Tiger Swimming club 44 การแข่งขันว่ายน้ำร.ร.เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 5 - 6 ส.ค. 2560 - -
95 00:27.22 ปวริศ ศรีบริบูรณ์ Central Air Swimming 44 สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2-3 ก.ย. 60 - -
96 00:27.22 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ นครศรีธรรมราช 43 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
97 00:27.23 ปาณัสม์ นัคเร ติณสูลานนท์ 44 การแข่งขันว่ายน้ำราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3 9-10 ธ.ค. 60 - -
98 00:27.23 ทักษิณ เดชสโร สงขลา 43 การแข่งขันคัดเยาวชนภาค 4 22-25 พ.ย. 60 - -
99 00:27.23 พนธกร เจริญทัศน์ ว่ายน้ำอุบล 43 การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 21-23 ก.ค. 60 - -
100 00:27.23 พชรพล เทพสุขดี กีฬากทม. 44 การแข่งขันว่ายน้้า Bangkok Swimming 2017 12-14 ส.ค. 60 - -